Contact in Blesdijke

Contact

Vereniging Dorpsbelang Blesdijke

Algemeen correspondentieadres: Vereniging Dorpsbelang Blesdijke, Markeweg 74, 8398 GR Blesdijke
Bankrelatie: Rabobank NL54RABO0149109326

Bestuursleden:
Voorzitter: Henk Wallinga voorzitter@blesdijke.info
Secretaris: Alie Bosma, secretaris@blesdijke.info
Penningmeester: Marleen Fluitman penningmeester@blesdijke.info
Leden: Angela Koek, Jelmer Huisman, Mirjam Bloemink

Commissies

Kindercommissie: kindercommissie@blesdijke.info
Activiteitencommissie: activiteitenblesdijke@gmail.com

Lid worden van Vereniging Dorpsbelang Blesdijke

Vereniging Dorpsbelang Blesdijke is in 1939 opgericht en zich ten doel heeft gesteld de belangen van de bewoners van Blesdijke te behartigen in de ruimste zin van het woord. Voor ons is het dus van groot belang dat we op de hoogte zijn van bestaande en potentiële knelpunten en ontwikkelingen in Blesdijke. We blijven op de hoogte door actualiteiten in en rond ons dorp te volgen, maar ook door onze leden regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering en andere contactmomenten.

We hebben frequent contact met de gemeente en andere instanties om de mening van bewoners te vertolken. Door dit contact worden we ook geïnformeerd over ontwikkelingen en zijn we in staat adviezen te geven in het belang van de inwoners van Blesdijke.

Wij hopen je belangstelling voor de vereniging te hebben gewekt en stellen het zeer op prijs indien je ons wilt ondersteunen door lid te worden van de vereniging. Lid worden van Vereniging Dorpsbelang Blesdijke geeft je de mogelijkheid je stem nog beter te laten horen en geeft ons een steun in de rug om hard aan het werk te blijven voor ons mooie dorp.

Vereniging Dorpsbelang Blesdijke is een vereniging. Inwoners van Blesdijke die nog niet lid zijn nodigen wij van harte uit lid te worden. De contributie bedraagt op dit moment €8,50 per lid (van 18 jaar of ouder) per jaar. Aanmelden en afmelden kan bij onze penningmeester. Zij regelt het voor u van a tot z.